• Ønsker du time idag?

Strukturell integrering
Av​ ​KMI​ ​terapeut​ ​Therese​ ​Hansen

I Strukturell integrering er Myofascial Release teknikker satt i system gjennom et spesialdesignet 12-serie program. Hver session har sitt spesielle mål og alle teknikkene som utføres har sin helt spesielle hensikt

Målet gjennom programmet er å frigjøre rekken av kompensasjoner som utspiller seg i hele kroppen mellom føtter og øyne på et 4-dimensjonelt plan. Lag for lag, fra ytterst til innerst, hydreres de fine bindevevslagene. Målet er å oppnå en bedre balansert kroppsholdning og et friere bevegelsesapparat, noe som er helt vesentlig for vårt holistiske helsebildet.

I Strukturell Integrering jobber vi etter et spesielt mønster for å balansere bekkenet i forhold til føttene, brystkassen i forhold til bekkenet og hodet i forhold til brystkassen, slik at du gradvis omprogrameres til å finne et nytt og gunstigere balansepunkt. Strukturell Integrering er ingen ”quick fix behandling” men snarere en utdannende ballansering av hele kroppens struktur. Du skal eie hver eneste session gjennom erfaringene du får sammen med din terapeut. Bit for bit gjennom hver session vil din kinestetiske sans vekkes mer og mer til live, og du vil øke bevisstheten i forhold til egen kropp og bevegelsespotensiale. Bare slik kan din kroppsholdning endres og opprettholdes på en tilfredstillende måte.

Gradvis frigjøres bindevevslagene i sammenhengende linjer, fra ytterst til innerst. Slik «pakker vi ut» nyere og eldre kompensasjoner som har blitt til etterhvert som vi vokser opp og blir eldre. Disse kompensasjonene viser seg ofte å bli årsaken til muskel- og skjelett lidelser. SI anbefales for de med kroniske muskel og skjelett plager, så vel som de som ønsker å øke sitt kroppslige potensiale innen idrett eller i livet generelt. Spesielt mennesker over 45 år har en tendens til å miste smidigheten i muskulaturen og oppleve at bevegelsen ikke er som den en gang var. Dette skylles dehydrering i bindevevslagene. SI vil være en utmerket måte å rehydrere på ett holistisk plan og gi ungdommelig smidighet tilbake.

12 serien steg for steg

I SI 12-serie program jobbes det i hver session i ulikt territorium og SI skal derfor alltid gjennomføres komplett, som en sammensatt prosess fordelt på 12 ganger. I de første fire sessionene jobbes det i de fire ytre linjene, Superficial Front Line, Superficial Back Line, Lateral Line og Spiral Line. Her hydreres bindevevet mellom de store muskelgruppene for å øke den sammenhengende mobiliteten. Videre i femte til syvende session jobbes det med stabilitet i de dype linjene, Deep Front Line og Deep Back Line. De dype strukturene har sterke og dominerende mønster som kan gi redusert bevegelighet og restriksjoner i kroppsholdningen gjennom flere ledd. Ganganalyse, som utføres ved hver session, er et elementært redskap som avslører hvordan kompensasjonene påvirker bevegelsen som skjer i kroppen mellom føtter og hode. I åttende session jobbes det spesifikt med kjeve, kranie og ansiktet sin asymmetri. I niende session rettes oppmerksomheten til hender, under- og overarmer samt skuldre. I denne session jobbes det med armlinjene og balanseringen av skuldre i forhold til brystkassen. I tiende til tolvte session vurderes alle linjene sammen med de funksjonelle linjene og man gjør en revisit for å gi de siste påvirkningene der den enkelte har hatt sitt mest dominante trekk. Bevegelse integreres.

Hver session varer ca 75 minutter og intervallene som anbefales er 7- 14 dager mellom hver session. Slik opprettholder vi kontinuitet i den bevisstgjørende prosessen, som er viktig for å oppnå optimal effekt. Strukturell Integrering kan sees på som en utdannende ballansering gjennom berøring og bevegelse, noe som vil gi et grunnleggende fundament for å etablere en balansert og uanstrengt forbedret kroppsholdning.

Strukturell Integrering serien utføres av KMI terapeut Therese Hansen