• Ønsker du time idag? 55 31 30 81

Strukturell integrering
Av​ ​KMI​ ​terapeut​ ​Therese​ ​Hansen

I Strukturell integrering er Myofascial Release teknikker satt i system gjennom et spesialdesignet 12-serie program. Hver session er unik og følger en bestemt rekkefølge, fra de ytre mer overflatiske linjene til de dypere bindevevs strukturene.

Et av målet gjennom et SI-programm er å øke bevisthet i forhold til egen kropp og bevegelse gjennom å frigjøre bevegelseshindringer som utspiller seg mellom føtter og øyne på et 3-dimensjonelt plan. Lag for lag, fra ytterst til innerst, jobber man for å øke glidelaget i de fine bindevevslagene. Man jobber for å forbedre kroppsholdning og ett friere bevegelse. Vi har alle individuelle utgangspunkt og derfor vil også opplevelsen av SI være individuell.

I Anatomy Trains Strukturell Integrering jobbes det etter et spesielt design som har sin opprinnelse fra Rolfing metoden, videreutviklet av Thomas Myers. Man forsøke gjennom manuelle teknikker og klientens bevegelse å gi bekkenet en bedre balanse i forhold til føttene, brystkassen i forhold til bekkenet og hodet i forhold til brystkassen, slik at man gradvis integrerer et nytt balansepunkt. Strukturell Integrering er ingen ”quick fix behandling” men snarere en oppdagelsesreise i egen kropp der du kan oppdager og frigjør kompensasjonsmønstrer som påvirker din hverdsg. Bit for bit gjennom hver session vekkes den kinestetiske sansen mer og mer, og bevisstheten din i forhold til egen kropp og bevegelsespotensiale øker. Den individuelle bevisthet under og etter 12 serie prosessen, er avgjørende for din egen opplevelse og resultat.

Kompensasjoner blir til etterhvert som vi vokser opp og blir eldre. Disse kompensasjonene kan vise seg å være årsak til flere kroniske muskel- og skjelett problematikker. SI kan være et godt alternativ for de som sliter med kroniske muskel og skjelett plager, så vel som de som ønsker å øke sitt kroppslige potensiale innen idrett eller i livet generelt. Mennesker 40+  har biologisk sett en tendens til å miste noe av smidigheten i muskulaturen og oppleve at bevegelsen ikke er som den en gang var. Dette kan påvirkes av flere ting men dehydrering i bindevevslagene er en viktig faktor som man jobber med i SI.

12 serien steg for steg

I SI 12-serie program jobbes det i hver session i ulikt territorium og SI skal derfor alltid gjennomføres komplett, som en sammensatt prosess fordelt på 12 ganger. I de første fire sessionene jobbes det i de fire ytre linjene, Superficial Front Line, Superficial Back Line, Lateral Line og Spiral Line. Her jobber man for å øke smidigheten i bindevevet mellom de store muskelgruppene for å øke den sammenhengende mobiliteten. Videre i femte til syvende session jobbes det med stabilitet i de dype linjene, Deep Front Line og Deep Back Line. De dype strukturene har ofte sterke og dominerende mønster, som kan gi redusert bevegelighet og restriksjoner i kroppsholdningen gjennom flere ledd. Ganganalyse, som utføres ved hver session, er et elementært redskap som hjelper terapeuten å avdekke kompensasjoner i bevegelsen i hele kroppens bevegelse mellom føtter, armer og hode. I åttende session jobbes det spesifikt med kjeve, kranie og ansiktet sin asymmetri. I niende session rettes oppmerksomheten til hender, under- og overarmer samt skuldre. I denne session jobbes det med armlinjene og balanseringen av skuldre i forhold til brystkassen. I tiende til tolvte session vurderes alle linjene sammen med de funksjonelle linjene og man gjør en revisit for å gi de siste påvirkningene der den enkelte har hatt sitt mest dominante trekk. Bevegelse integreres suksesivt gjennom de 12 gangene.

Hver session varer ca 75 minutter og intervallene som anbefales er 7- 21 dager mellom hver session. Slik opprettholder vi kontinuitet i den bevisstgjørende prosessen, som er viktig for å oppnå en god effekt. Strukturell Integrering kan sees på som en utdannende ballansering gjennom berøring og bevegelse, noe som vil gi et grunnleggende fundament for å etablere en balansert og uanstrengt forbedret kroppsholdning.

Strukturell Integrering serien utføres av KMI terapeut Therese Hansen