Osteopati

Osteopati er en manuell behandlingsform der et helthetlig syn på kroppen er sentralt, dette for å kunne finne sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten.

En osteopat har et bredt utvalg av teknikker som gjør det mulig å tilpasse behandlingen til hver enkelt. Vi behandler hovedsakelig muskel- og skjelettplager, samt andre plager som hodepine, svimmelhet, puste- og fordøyelsesbesvær med mer. Behandlingen er skånsom og helsefremmende, og passer for mennesker i alle aldre.