Koppingmassasje & Kinesiologi

Koppingmassasje

Koppingmassasje som behandlingsmetode går ut på å sette spesielle glasskopper på huden, og ved hjelp av vakum blir huden og vevet under løftet opp i koppen. Dette skaper et undertrykk, som gjør at nytt oksygenrikt blod strømmer til området, slik at sirkulasjonen forbedres ned på cellenivå. Da kan avfallsstoff, slik som melkesyre, dreneres bort og ny næring og oksygen tilføres. Dette gir en dypvevsmassasje som kan være effektiv for å løse opp i spenninger som sitter dypt muskulaturen.

Ved koppingmassasje bruker man koppene til å massere med. Da blir koppene flyttet omkring på huden i bestemte bevegelser og rotasjoner. Kopping og koppingmassasje blir gjerne brukt I kombinasjon med andre massasjeterapeutiske teknikker i behandlingen for å gi best effekt.

Det finnes flere ulike måter å gi behandling med kopping på. Kopping kan også brukes i behandling av triggerpunkter. Et triggerpunkt er et lite område i muskelen hvor flere muskelceller har sterkt forhøyet spenning, såkalte mikrokramper. Ved å koppe over området der triggerpunktet ligger, vil vi redusere spenningen og sette i gang sirkulasjonen, slik at spenningen kan slippe opp.

Koppingmassasje er en behagelig behandling. Trykket i koppen reguleres hele tiden, slik at det tilpasses den enkelte.

Koppingmassasje kan bestilles hos massasjeterapeut Elisabeth Stamnes og Charlotte Fagerbakke som innehar denne tilleggsutdanningen.

Anbefalt behandlingstid 30- 60 minutter

 

Kinesiologi

kinesiologiKinesiologi er en metode for diagnose og behandling hvor man bruker testing av muskler for å finne og rette opp ubalanser i kroppen. Kinesiologi kommer fra det greske ordet kenisis, som betyr bevegelse – læren om bevegelse, og er først utviklet i USA på bakgrunn av vestlige lands kunnskap og de orientalske prinsippene om energiflyt. 

Ved hjelp av muskeltesting, også kalt muskelmonitoring, tester en kinesiolog ut på hvilke områder klienten har blokkeringer, enten det gjelder det fysiske, mentale, ernæringsmessige eller kjemiske. Energien flyter fritt gjennom meridianbanene dvs. energibaner i kroppen, når vi er i balanse og friske. Er man i ubalanse kan det bety at energien er blokkerte i en eller flere meridianer. 

I følge metoden står hver muskelgruppe i forbindelse med forskjellige deler av kroppen.

Mange retninger innen kinesiologi
. Det finnes mange retninger eller spesialområder innen kinesiologi, som har blitt utviklet etterhvert. Felles for de nyere retningene er at muskeltesten ligger til grunn.

Timer i Kinesologi kan bestilles hos Kari Lise Herland. 60 til 75 minutt behandling er anbefalt som første konsultasjon.